فلزات:آلومينيوم و ورق

بانك اطلاعات مشاغل > فلزات:آلومينيوم و ورق

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۹ از مجموع ۹

۱
  
نام واحد: آلومینیوم دادگر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۶۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۲۹۰
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۱۰
گروه: فلزات:آلومينيوم و ورق
۲
  
نام واحد: آلومینیوم سازی جوشن کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۰۵۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۳۸۴
آدرس: فاز خدماتی سفین پشت بانک تجارت
گروه: فلزات:آلومينيوم و ورق
۳
  
نام واحد: آلومینیوم قائم
تلفن: ۰۷۶۴۹۳۱۲۰۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۸۱
آدرس: درخت سبز پاساژ ارم غرفه ۵۵
گروه: فلزات:آلومينيوم و ورق
۴
  
نام واحد: شرکت انزل سازه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۰۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۸۱۲
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۲۹
گروه: فلزات:آلومينيوم و ورق
۵
  
نام واحد: شرکت انزل سازه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۸۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۸۱۲
آدرس: بازار هرمز غرفه۲۳۰
گروه: فلزات:آلومينيوم و ورق
۶
  
نام واحد: صنایع آلومینیوم وحید
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۲۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۲۳
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۱۴
گروه: فلزات:آلومينيوم و ورق
۷
  
نام واحد: صنایع فلزی آریا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۴۲۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۱۳۵
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۸۹۲
آدرس: فاز خدماتی سفین پشت بانک ملت قطعه ۱۷۸
گروه: فلزات:آلومينيوم و ورق
۸
  
نام واحد: چوبکده پاسارگاد
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۰۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۳۷۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۰۸
آدرس: درخت سبز صنعت ۴ قطعه NA۴۹
گروه: فلزات:آلومينيوم و ورق
۹
  
نام واحد: کیش تهویه
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۷۵۰۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۵۰۶
آدرس: درخت سبز صنعت ۳
گروه: فلزات:آلومينيوم و ورق
pardis ii H