آموزشي: دانشگاه

بانك اطلاعات مشاغل > آموزشي: دانشگاه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۶ از مجموع ۶

۱
  
نام واحد: دانشگاه آزاد اسلامی-مرکز بین الملل کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۷۶۵/۶
آدرس: بلوار میرمهنا دانشگاه آزاد
گروه: آموزشي: دانشگاه
۲
  
نام واحد: دانشگاه علمی کاربردی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۷۱۲
آدرس: خیابان سنایی خیابان مسجد امیر ورودی اول سمت راست
گروه: آموزشي: دانشگاه
۳
  
نام واحد: دانشگاه پیام نور-واحد کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۲۰۱/۲
آدرس: صدف فاز۱ نبش خیابان خراسان و شریعتی
گروه: آموزشي: دانشگاه
۴
  
نام واحد: پردیس بین الملل کیش(دانشگاه تهران)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۴۴۷ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۰۵۵
آدرس: سفین بلوار میرمهنا انتهای بلوار خاتم
گروه: آموزشي: دانشگاه
۵
  
نام واحد: پردیس بین الملل کیش-علوم پزشکی تهران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۷۱۰/۱۳
آدرس: بازار مرجان
گروه: آموزشي: دانشگاه
۶
  
نام واحد: پردیس بین الملل-علوم پزشکی دانشگاه شیراز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۴۰۵/۸
آدرس: بازار مرجان
گروه: آموزشي: دانشگاه
pardis ii H