عينك: فروش

بانك اطلاعات مشاغل > عينك: فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۰

۱
  
نام واحد: آفتاب تابان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۴۳ - ۰۹۱۲۱۲۶۶۳۱۹
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه همکف غرفه ۴
گروه: عينك: فروش
۲
  
نام واحد: آفتاب کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۸۰۸ - ۰۹۱۲۵۲۷۷۵۴۹
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۰۶
گروه: عينك: فروش
۳
  
نام واحد: آفتاب کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۱۶ - ۰۹۳۹۶۳۵۳۶۰۸
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه F۱۸
گروه: عينك: فروش
۴
  
نام واحد: باران
تلفن: ۰۹۳۶۳۸۸۴۵۳۴ - ۰۹۳۶۳۸۸۴۵۳۴
آدرس: بازار زیتون غرفه ۸۳
گروه: عينك: فروش
۵
  
نام واحد: باران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۹۷۲ - ۰۹۱۳۱۴۰۵۸۸۸
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۸۶
گروه: عينك: فروش
۶
  
نام واحد: تیفانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۰۶ - ۰۹۱۲۱۱۲۶۳۵۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۱۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۹۱
گروه: عينك: فروش
۷
  
نام واحد: دیاموند محتشم
تلفن: ۰۹۱۱۳۹۲۱۶۹۹ - ۰۹۱۱۳۹۲۱۶۹۹
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف روبروی بانک تجارت
گروه: عينك: فروش
۸
  
نام واحد: دیدآور
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۲۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۲۱
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۲۲۰
گروه: عينك: فروش
۹
  
نام واحد: دیور
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۸۴۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۲۸۶
آدرس: بازار مروارید نبش لاین ایران غرفه ۴۲
گروه: عينك: فروش
۱۰
  
نام واحد: رومینا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۳۶ - -
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۱۱
گروه: عينك: فروش
۱۱
  
نام واحد: سان سیتی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۲۸ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۶۵۴
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱
گروه: عينك: فروش
۱۲
  
نام واحد: سی آی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۲۷ - -
آدرس: بازار زیتون غرفه ۲۷
گروه: عينك: فروش
۱۳
  
نام واحد: عینک
تلفن: ۰۹۱۷۶۲۰۶۵۵۳ - ۰۹۱۷۶۲۰۶۵۵۳
آدرس: هایپر مارکت غرفه ۱۱۷
گروه: عينك: فروش
۱۴
  
نام واحد: غرفه 118
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۱۸ - -
آدرس: بازار مروارید لاین بیستون غرفه ۱۱۸
گروه: عينك: فروش
۱۵
  
نام واحد: مارلیک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۰۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۸۹۳
آدرس: بازار مروارید لاین پارس غرفه ۱۰۴
گروه: عينك: فروش
۱۶
  
نام واحد: مانی کیش نوین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۹۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۶۴۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۵۵،۱۵۶
گروه: عينك: فروش
۱۷
  
نام واحد: پیجینگ کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۸۵ - -
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۹۹
گروه: عينك: فروش
۱۸
  
نام واحد: کیش روناک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۸۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۲۳۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۳۴
گروه: عينك: فروش
۱۹
  
نام واحد: کیش روناک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۸۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۲۳۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۳۴
گروه: عينك: فروش
۲۰
  
نام واحد: گل سو
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۱۱۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۱۱۶
آدرس: هتل ارم پاساژ ارم غرفه ۲
گروه: عينك: فروش
pardis ii H