صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش

بانك اطلاعات مشاغل > صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۹ از مجموع ۹

۱
  
نام واحد: اپتک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۵۸ - ۰۹۱۲۱۷۸۷۸۶۳
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۱۲۴
گروه: صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش
۲
  
نام واحد: ایران کو کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۸۹ - -
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۵۱
گروه: صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش
۳
  
نام واحد: دنیای کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۳۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۴۱۱
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۹
گروه: صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش
۴
  
نام واحد: سامسونگ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۸۱ - ۰۹۱۲۱۴۸۴۵۳۱
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۵۳،۵۴
گروه: صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش
۵
  
نام واحد: ستاره سحر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۴۴۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۴۱۴
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۳۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه۳۳/۳۴
گروه: صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش
۶
  
نام واحد: سیرا مهر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۹۸ - ۰۹۱۲۱۱۱۴۰۲۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۲۶
آدرس: بازار پردیس ۲ طبقه اول غرفه ۱۱۴
گروه: صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش
۷
  
نام واحد: صدف کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۶۳ - -
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۵۶
گروه: صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش
۸
  
نام واحد: صدف کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۴۱۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۵۵
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۲۷
گروه: صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش
۹
  
نام واحد: کانن-الرمس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۸۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۵۳
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۳۹
گروه: صوتي و تصويري: لوازم و تجهيزات،فروش
pardis ii H