صنعت: سردخانه

بانك اطلاعات مشاغل > صنعت: سردخانه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۴ از مجموع ۴

۱
  
نام واحد: انبار و سردخانه آرین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۱۹۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۷۳۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۶۵۲
آدرس: درخت سبز صنعت ۳ قطعه ۳۳
گروه: صنعت: سردخانه
۲
  
نام واحد: سردخانه هزار تنی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۰۰۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۵۵
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۰۰۹
آدرس: درخت سبز صنعت ۵ قطغه ۶
گروه: صنعت: سردخانه
۳
  
نام واحد: سردخانه کوهرنگ
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۳۴۸ - ۰۹۳۵۵۷۱۷۰۷۲
آدرس: درخت سبز صنعت دوم قطعه ۶۷
گروه: صنعت: سردخانه
۴
  
نام واحد: شرکت پردیس صنعت گوشت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۹۱۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۰۶
آدرس: درخت سبز صنعت ۴ قطعه MA۳۷
گروه: صنعت: سردخانه
pardis ii H