صرافي

بانك اطلاعات مشاغل > صرافي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۳ از مجموع ۱۳

۱
  
نام واحد: صرافی N2
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۶۱۰
آدرس: برج آنا طبقه چهارم واحد ۴۴/۴۷
گروه: صرافي
۲
  
نام واحد: صرافی اطلس
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۵۲۵۲۵
آدرس: بازار مرکز تجاری - طبقه همکف - غرفه ۷۷
گروه: صرافي
۳
  
نام واحد: صرافی اقتصاد نوین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۳۷۰ - ۰۹۳۵۴۱۸۳۷۵۵
آدرس: روبروی هایپرمارکت ویلاهای مروارید شماره ۷۱۰
گروه: صرافي
۴
  email
نام واحد: صرافی امیری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۳۸ - ۰۹۱۷۱۰۴۴۱۷۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۳۹
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۳۱۵
گروه: صرافي
۵
  
نام واحد: صرافی رافل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۶۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۶۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۶۲
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۳۴
گروه: صرافي
۶
  
نام واحد: صرافی روز بهانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۳۰۲ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۱۰۵
آدرس: ویلاهای مروارید بلوک ۷۱۲
گروه: صرافي
۷
  email
نام واحد: صرافی سالم
تلفن: ۰۷۴ ۴۴۳۴۴۰۳ - ۰۹۱۲۴۳۵۸۱۰۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۲۹۰
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱
گروه: صرافي
۸
  
نام واحد: صرافی صادقی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۲۶۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۲۸
گروه: صرافي
۹
  
نام واحد: صرافی ظفر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۴۷۳ - -
آدرس: بازار زیتون غرفه ۸۱
گروه: صرافي
۱۰
  
نام واحد: صرافی نور
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۴۴۵ - ۰۹۱۷۱۱۷۰۲۳۰
آدرس: برج آنا طبقه شششم
گروه: صرافي
۱۱
  
نام واحد: صرافی نوری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۹۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۸۷۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۹۵
آدرس: بازا هرمز غرفه N۱۲۳
گروه: صرافي
۱۲
  
نام واحد: صرافی وال گیت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۸۸۸ - ۰۹۱۲۲۰۶۷۰۰۰
آدرس: بازار پانیذ دفاتر اداری۱۴
گروه: صرافي
۱۳
  
نام واحد: صرافی ونوس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۸۷۱/۲ - ۰۹۱۷۱۵۹۳۹۳۴
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۸۷
گروه: صرافي
pardis ii H