ساعت: فروش

بانك اطلاعات مشاغل > ساعت: فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۵ از مجموع ۱۵

۱
  
نام واحد: بیوتی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۵۷ - ۰۹۱۲۷۳۷۷۳۵۹
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۸۶
گروه: ساعت: فروش
۲
  
نام واحد: تک کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۵۹ - ۰۹۳۵۵۰۸۳۱۱۴
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۱۶۵
گروه: ساعت: فروش
۳
  
نام واحد: تیفانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۰۰۶ - ۰۹۱۲۱۱۲۶۳۵۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۱۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۹۱
گروه: ساعت: فروش
۴
  
نام واحد: ثانیه ها
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۰۷ - ۰۹۱۲۶۸۷۱۰۴۵
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۵۳
گروه: ساعت: فروش
۵
  
نام واحد: خلیج فارس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۰۶ - ۰۹۱۷۷۱۰۵۵۸۴
آدرس: بازار پارس خلیج لاین پارس غرفه ۱۰۶
گروه: ساعت: فروش
۶
  
نام واحد: دنیای زمان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۱۱۴ - ۰۹۳۵۵۵۶۵۴۶۳
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۰۹
گروه: ساعت: فروش
۷
  
نام واحد: دنیز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۷۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۴۰
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۲۰۷
گروه: ساعت: فروش
۸
  
نام واحد: رادو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۴۷
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۷۳
گروه: ساعت: فروش
۹
  
نام واحد: ستایش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۹۰۸ - ۰۹۳۶۶۶۶۱۱۲۱
آدرس: بازار مریم غرفه ۵۵
گروه: ساعت: فروش
۱۰
  
نام واحد: سیتی زن (نمایندگی)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۶۹ - ۰۹۱۲۱۰۴۰۷۶۹
آدرس: بازار مروارید لاین پاسارگاد غرفه ۶۹
گروه: ساعت: فروش
۱۱
  
نام واحد: طاها
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۳۱ - ۰۹۱۲۱۱۱۰۸۶۳
فکس: ۰۷۶۴ ۵۵۵۷۳۷۳
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۸۵
گروه: ساعت: فروش
۱۲
  
نام واحد: نیما
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۸۳ - ۰۷۶۴۹۳۱۹۰۳۵
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۵۷
گروه: ساعت: فروش
۱۳
  
نام واحد: نیما
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۱۵۷ - ۰۹۳۸۲۴۴۲۷۹۷
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۹۷
گروه: ساعت: فروش
۱۴
  
نام واحد: کیش بهین(رادو)
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۱۷۹۲ - ۰۹۱۰۸۰۸۳۸۷
آدرس: فرودگاه بین المللی کیش
گروه: ساعت: فروش
۱۵
  
نام واحد: گالری 121
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۲۹۰ - ۰۹۱۲۱۸۲۴۶۳۸
آدرس: بازار مروارید لاین پاسارگاد غرفه ۹۰
گروه: ساعت: فروش
pardis ii H