ساختمان:مصالح،توليد وپخش

بانك اطلاعات مشاغل > ساختمان:مصالح،توليد وپخش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۵۱

۱ ۲ ۳ > >>
۱
  
نام واحد: آذرگان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۱۱۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۲۸۹
آدرس: روبروی شهرک کارگاهی کانت ۱۵
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۲
  
نام واحد: آهن آلات و مصالح ساختمانی 110
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۱۶۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۸۰
آدرس: فاز خدماتی سفین پشت بانک ملت قطعه ۱۴۵
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۳
  
نام واحد: آهن آلات و مصالح شریفی پسران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۷۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۲۲۰
آدرس: فاز خدماتی سفین،قطعه ۱۴۱،۱۴۲
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۴
www  email
نام واحد: آکام گستر کیش
تلفن: ۰۹۱۲۴۰۷۰۶۰۰
فکس: ۸۸۶۷۶۴۳۹
آدرس: تهران، جردن، تقطع ظفر، برج پم، طبقه۸، واحد۴
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۵
  
نام واحد: اخوان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۱۳۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۱۳۱
آدرس: شهرک کارگاهی خیابان دوم
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۶
  
نام واحد: ساحل ساز کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۹۱۱۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۰۵۰
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۴۴
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۷
  
نام واحد: سعید کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۶۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۶۰
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۱۸
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۸
  
نام واحد: سفال طبرستان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۴۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۴۷۵
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۲۶
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۹
  
نام واحد: سپه سازه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۹۱۵۸ - ۰۹۱۳۳۳۴۳۱۲۶
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۵۴
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۰
  
نام واحد: سید رضوی
تلفن: ۰۹۳۷۹۳۷۹۷۲۹ - ۰۹۳۷۹۳۷۹۷۲۹
آدرس: شهرک کارگاهی خیابان سوم
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۱
  
نام واحد: شرکت آریا کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۵۵۹۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۵۹۵
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۳۴
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۲
  
نام واحد: شرکت آشیانه سرای کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۸۱۷۶ - ۰۹۱۲۵۲۲۳۴۸۸
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۳۳
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۳
  
نام واحد: شرکت ایران سازه کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۸۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۸۰
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۲۵
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۴
  
نام واحد: شرکت بازرگانی دهقان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۹۰۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۷۶۵
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۲۶
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۵
  
نام واحد: شرکت بازرگانی عظیم کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۳۸۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۳۸۰
آدرس: شهرک کارگاهی خیابان مرمر روبروی خیابان زمرد قطعه ۲۱
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۶
  
نام واحد: شرکت برج جلوه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۴۲۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۶۱۰
آدرس: شهرک کارگاهی
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۷
  email
نام واحد: شرکت بل سنگ کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۱۱۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۱۶۵
آدرس: شهرک کارگاهی خیابان عقیق نبش تقاطع خیابان مرمر قطعه ۴۶،۴۷،۴۸
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۸
  
نام واحد: شرکت تجارت زرین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۲۷۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۵۲۰
آدرس: شهرک کارگاهی خیابان مرمر قطعه A۹۱
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱۹
  
نام واحد: شرکت تکنو صنعت ولی عصر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۲۷۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۱۱۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۶۹۱۱۷
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۴۹
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۲۰
  
نام واحد: شرکت ریحان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۱۰۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۴۴
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۳۰
گروه: ساختمان:مصالح،توليد وپخش
۱ ۲ ۳ > >>
pardis ii H