ساختمان: لوازم بهداشتي

بانك اطلاعات مشاغل > ساختمان: لوازم بهداشتي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۱

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: آبشار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۶۴۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۵۶۳
آدرس: فاز خدماتی سفین غرفه ۱۱۲
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۲
  
نام واحد: ایران کیش تایل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۷۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۰۸
فکس: ۰۷۶۹۵۱۷۷۷
آدرس: بازار هرمز غرفهN۳۹
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۳
  
نام واحد: خسروانی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۷۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۶۵
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۹۰۳
آدرس: فاز خدماتی سفین جنب بانک تجارت
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۴
  
نام واحد: خسروانی 110
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۱۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۱۸
آدرس: فاز خدماتی سفین روبروی کوچه مهتاب
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۵
  
نام واحد: دلفان پارس کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۷۸۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۸۴
آدرس: مجتمع پادنا طبقه همکف غرفه AG۱۳
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۶
  
نام واحد: سهرابی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۸۸۴
آدرس: بازار هرمز غرفه s۶
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۷
  
نام واحد: شرکت شرق آسیا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۲۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۰۰۲
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۲۸
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۲۱ ،N۱۲۲
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۸
  
نام واحد: شرکت پورسلین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۹۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۶۶۴
آدرس: بازار هرمز غرفه E۱۰
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۹
  
نام واحد: شرکت پورسلین کیش
تلفن: ۴۴۴۵۱۴۹۵ - ۴۴۴۵۱۴۹۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۶۶۴
آدرس: بازار هرمز - غرفه E۱۰
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۰
www  email
نام واحد: شیر آلات آرتین
تلفن: ۰۹۱۲۳۱۴۱۸۰۰
فکس: ۰۲۱۵۵۱۵۵۵۵۱
آدرس: دفتر مرکزی ۱۵ خرداد غربی - ک رئیسی پ ۱۰
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۱
  
نام واحد: فروشگاه سپیدان
آدرس: بازار شارستان - غرفه ۳۳
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۲
  
نام واحد: لوازم بهداشتی و ساختمانی سهرابی
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۵۱۷۴۴ - ۰۷۶۴۴۴۵۱۳۷۷ - ۰۹۱۲۷۶۹۲۸۸۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۸۸۴
آدرس: بازار هرمز - طبقه همکف - غرفه N۴۲
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۳
  
نام واحد: لوازم ساختمانی آستانه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۸۶۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۴۹۴
آدرس: فاز خدماتی سفین پشت بانک ملت
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۴
  
نام واحد: لوازم ساختمانی و بهداشتی چمن خورشید
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۵۱۸۷۲ - ۰۷۶۴۴۴۵۱۵۴۷ - ۰۹۱۲۱۵۷۷۶۵۶
آدرس: بازار هرمز - غرفه N۱۲
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۵
  
نام واحد: محمدی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۹۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۴۲
آدرس: بازار هرمز غرفه N۴۹
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۶
  
نام واحد: مهدی زاده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۲۲۴
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۷۵
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۷
  
نام واحد: نادری
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۰۸۸۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۸۸۰
آدرس: فاز خدماتی سفین روبروی کوچه سحر ۱
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۸
  
نام واحد: کلینیک سینا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۱۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۵۳۲
آدرس: بازار هرمز غرفه W۱۰۵،w۱۰۶
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱۹
  
نام واحد: کیش فریم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۳۷۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۳۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۳۷۱
آدرس: بازار هرمز غرفه N۴۱
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۲۰
  
نام واحد: کیش پاک شیمی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۵۹۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۵۴۲
آدرس: بازار پانیذ طبقه اول غرفه ۱۰۵
گروه: ساختمان: لوازم بهداشتي
۱ ۲ > >>
pardis ii H