ساختمان: كاشي سراميك

بانك اطلاعات مشاغل > ساختمان: كاشي سراميك

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۰ از مجموع ۱۰

۱
  
نام واحد: آمیتیس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۴۹ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۶۸۶
آدرس: بازار هرمز غرفه N۴۳
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
۲
  
نام واحد: ایران کیش تایل
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۷۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۰۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۷۷
آدرس: بازار هرمز غرفه N۳۹
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
۳
  
نام واحد: خانه رویایی ایلیا
تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۲۲۸۵ - ۰۹۱۲۱۱۴۲۲۸۵
آدرس: مجتمع گادنا طبقه همکف غرفه DG۵۵
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
۴
  
نام واحد: سنگ و سرامیک راک کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۸۱۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۵۱
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۵۵
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
۵
  
نام واحد: شرکت شرق آسیا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۲۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۰۰۲
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۲۸
آدرس: بازار هرمزغرفهN۱۲۱، N۱۲۲
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
۶
  email
نام واحد: پرشین سرامیک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۳۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۰۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۶۵
آدرس: بازار هرمز غرفه N۴۵,۴۶
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
۷
  
نام واحد: کلینیک سینا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۱۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۵۳۲
آدرس: بازار هرمز غرفه w۱۰۵،w۱۰۶
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
۸
  
نام واحد: کلینیک سینا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۱۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۵۳۲
آدرس: بازاز هرمز غرفه E۵
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
۹
  
نام واحد: کیش رویال پلازا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۳۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۸۱۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۹۱
آدرس: بازار هرمز غرفهN۴۴,۴۵
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
۱۰
  
نام واحد: کیش لامینت
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۱۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۵۵
آدرس: بازار هرمز غرفه N۳۳,۳۴
گروه: ساختمان: كاشي سراميك
pardis ii H