ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ

بانك اطلاعات مشاغل > ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۲ از مجموع ۱۲

۱
  
نام واحد: سنگ اصفهان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۰۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۹۲۲
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۹
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۲
  
نام واحد: سنگ تخت جمشید
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۹۲۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۱۸۳
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه B۵۱
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۳
  
نام واحد: سنگ زاینده رود اصفهان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۱۳۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۸۱۹
آدرس: شهرک کارگاهی انتهای ورودی اصلی قطعه B۵۸
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۴
  
نام واحد: سنگ سرامیک راک
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۵۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۸۱۹
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۲
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۵
www  email
نام واحد: سنگبری هنرمند
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۶۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۴۶۰
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۶۱
آدرس: بازار هرمز غرفه E۲
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۶
  
نام واحد: شرکت سنگ اصفهان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۱۲۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۸۷۹
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۵۰
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۷
  
نام واحد: شرکت نفیس 121
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۹۱۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۹۹۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۹۱۵
آدرس: شهرک کارگاهی خیابان سوم
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۸
  
نام واحد: صنایع سنگ کورش کبیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۳۱۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۳۰۸
آدرس: شهرک کارگاهی
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۹
  
نام واحد: صنایع سنگ یگانه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۳۱۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۹۳
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه B۵۷
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۱۰
  
نام واحد: ماه سنگ پارسیان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۸۴۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۸۰۸
آدرس: شهرک کارگاهی ورودی اصلی پلاک ۳۵
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۱۱
  
نام واحد: ژینوس اصفهان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۸۲۴۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۲۴۲
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۲۵
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
۱۲
  
نام واحد: گالری سنگ ساعی
تلفن: ۰۹۱۳۱۱۸۷۴۲۰ - ۰۹۱۳۱۱۸۷۴۲۰
آدرس: شهرک کارگاهی نبش خیابان مرمر قطعه ۴۰
گروه: ساختمان: سنگ،توليد وپخش انواع سنگ
pardis ii H