ساختمان: رنگ نقاشي و پتينه كاري

بانك اطلاعات مشاغل > ساختمان: رنگ نقاشي و پتينه كاري

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۴ از مجموع ۴

۱
  
نام واحد: نقاشی ساختمان پویا
تلفن: ۰۹۱۲۵۴۸۰۶۳۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۹۷۵
آدرس: خیابان شمشاد قطعه ۵۴۲ واحد ۴
گروه: ساختمان: رنگ نقاشي و پتينه كاري
۲
  
نام واحد: نقاشی ساختمان پیکاسو
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۹۸۷۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۸۷۰
آدرس: درخت سبز صنعت ۵ بلوک بختیاری
گروه: ساختمان: رنگ نقاشي و پتينه كاري
۳
  
نام واحد: نقاشی نمونه
تلفن: ۰۹۱۲۳۲۵۳۳۶۴ - ۰۹۱۲۳۲۵۳۳۶۴
گروه: ساختمان: رنگ نقاشي و پتينه كاري
۴
  
نام واحد: کارگاه نقاشی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۳۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۳۴
آدرس: محوطه پردیس۱
گروه: ساختمان: رنگ نقاشي و پتينه كاري
pardis ii H