ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش

بانك اطلاعات مشاغل > ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۷

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: ابزار سرای توانگر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۳۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۵۹۱
آدرس: بازار هرمز غرفه E۱۱
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۲
  
نام واحد: ابزار سرای نوین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۸۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۴۰۲
آدرس: بازار هرمز غرفه N۵۳
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۳
  
نام واحد: ابزار مکانیک چمران
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۰۶۹
آدرس: بازار هرمز غرفه N۵۰
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۴
  
نام واحد: ابزار و رنگ پارسیان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۲۴۸ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۰۶۰
آدرس: فاز خدماتی سفین ابتدای خانشیر
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۵
  
نام واحد: ابزارشهر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۳۳۱ - ۰۹۱۲۱۲۱۴۱۹۸
آدرس: بلوار ایران بعد از گلدیس مجتمع ابزار شهر
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۶
  
نام واحد: توانگر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۳۹۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۵۹۱
آدرس: روبروی هایپرمارکت بازارچه حافظ غرفه ۵
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۷
  
نام واحد: جنرال ابزار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۱۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۷۴۲
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۷۹
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۷۳
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۸
  
نام واحد: جهان ابزار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۳۵۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۸۷۸
آدرس: فاز خدماتی سفین روبروی مجتمع گلف
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۹
  
نام واحد: رنگ ابزار رستمی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۳۹۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۶۷۵
آدرس: فاز خدماتی سفین روبروی مجتمع گلف
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۰
  
نام واحد: ساشیما
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۳۶۲۳ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۶۲۳
آدرس: فاز خدماتی سفین ابتدای خانشیر
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۱
  
نام واحد: سوپر رنگ ابزار سینا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۷۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۳۷۵
آدرس: بازار هرمز غرفه E۶
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۲
  
نام واحد: شرکت احرار سنگ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۳۷ - ۰۹۱۳۱۰۲۵۱۸۳
آدرس: بازار بهکیش غرفه ۸
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۳
  
نام واحد: شرکت پل سفید کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۰۷۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۱۲۶
آدرس: میر مهنا فاز G خیابان فرهنگ روبروی وحدت ۶ قطعه SG۴
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۴
  
نام واحد: صنایع چوب و یراق 110
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۱۱۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۵۵۲
آدرس: درخت سبز صنعت ۵ قزعه ۹۳
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۵
  
نام واحد: فردان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۶۴۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۳۳۸
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۵۰،۵۱
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۶
  
نام واحد: قفل و یراق جزیره
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۴۲ - ۰۹۱۲۳۲۵۷۷۱۶
آدرس: بازار هرمز غرفه s۹
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۷
  
نام واحد: لوازم ساختمانی آستانه
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۳۰۸۶۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۴۹۴
آدرس: فاز خدماتی سفین پشت بانک ملت
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۸
  
نام واحد: محمدی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۷۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۳۱۳
آدرس: فاز خدماتی سفین سه راه خانشیر روبروی گلف
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱۹
  
نام واحد: مرکز مولتی کالرکیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۱۱۷۵ - ۰۹۱۱۱۵۷۴۴۵۹
آدرس: پارکینگ پردیس۲ جنب نمایشگاه کیش چوب غرفه ۱۱
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۲۰
  
نام واحد: مهران کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۷۷۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۱۹۳
آدرس: درخت سبز پاساز تولید ارم غرفه ۱۴
گروه: ساختمان: رنگ، ابزار و يراق آلات، فروش
۱ ۲ > >>
pardis ii H