آموزشي: آمادگي و دبستان غير انتفاعي-پسرانه

بانك اطلاعات مشاغل > آموزشي: آمادگي و دبستان غير انتفاعي-پسرانه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۳ از مجموع ۳

۱
  
نام واحد: دبستان پسرانه الغدیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۱۶۳۹ - ۰۹۱۲۶۲۶۸۷۸۲
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۴۱۱۴۰
آدرس: فاز۴ صدف پشت مرکز خرید صدف
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان غير انتفاعي-پسرانه
۲
  
نام واحد: دبستان پسرانه فرشتگان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۵۹۰ - ۰۹۱۷۹۹۵۸۷۶۶
آدرس: پشت دادگستری جنب خبرگزاری
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان غير انتفاعي-پسرانه
۳
  
نام واحد: پیش دبستانی فرشتگان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۵۹۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۲۲۴
آدرس: پشت دادگستری جنب خبرگزاری
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان غير انتفاعي-پسرانه
pardis ii H