ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي

بانك اطلاعات مشاغل > ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۴

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: استدیو معماری طرح وهنر
تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۲۴۵۱ - ۰۹۱۲۱۹۷۲۴۵۱
آدرس: مجتمع بساک طبقه اول غرفه ۱۸
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۲
  
نام واحد: برنا بن
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۰۳۵
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۴۵
آدرس: بازار هرمز غرفه s۱۷
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۳
  
نام واحد: جهان چوب
تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۵۲۸۹ - ۰۹۱۲۱۴۶۵۲۸۹
آدرس: درخت سبز صنعت دوم پاساژ تولید ارم غرفه ۴۴،۴۵
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۴
  
نام واحد: دریادلان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۱۶۵۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۶۵۵
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۳۳
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۵
  
نام واحد: زاگرس پارس آرایه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۷۲۳ - ۰۹۱۲۵۰۳۶۲۳۲
آدرس: مجتمع پادنا واحد B۲۰۲
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۶
  
نام واحد: زیما کیش
تلفن: ۰۹۱۲۱۹۳۴۹۳۸ - ۰۹۱۲۱۷۲۵۶۸۴
آدرس: مجتمع بساک غرفه ۶
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۷
  
نام واحد: شرکت آکس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۵۸ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۵۹
آدرس: بازار هرمز غرفه N۳۸
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۸
  
نام واحد: شرکت آیدی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۳۷ - ۰۹۱۲۱۰۲۸۴۳۴
آدرس: بازار هرمز غرفه s۱۱
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۹
  
نام واحد: شرکت اورین سازه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۶۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۹۴۲
آدرس: بازار هرمز غرفه s۵
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۰
  
نام واحد: شرکت بتیس سازه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۴۰۰/۳
آدرس: بلوار اندیشه خیابان کمیل ساختمان درویش واحد ۳۵
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۱
  
نام واحد: شرکت خانه طراحی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۴۲۹۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۰۷۲
آدرس: مجتمع بساک طبقه دوم غرفه ۳۶
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۲
  
نام واحد: شرکت دکوراسیون کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۸۱۲۴ - ۰۹۱۷۲۱۰۶۰۵۶
آدرس: بازار ونوس طبقه اول غرفه ۲۵۶
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۳
  
نام واحد: شرکت سایه روشن پارسیان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۴۱۱۴ - ۰۹۳۵۸۳۱۲۸۵۷
آدرس: مجتمع بساک طبقه دوم غرفه ۲۸
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۴
  
نام واحد: شرکت شکیل دکوراسیون کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۳۵۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۳۵۸
آدرس: درخت سبز صنعت ۴ قزعه MA۳۵
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۵
  
نام واحد: شرکت وین فلکس
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۳۸۵ - ۰۹۱۹۵۰۱۰۴۳۰
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۲۴
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۶
  
نام واحد: شرکت پاتریا کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۰۳۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۰۳۵
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۷
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۷
  
نام واحد: شرکت چهار هنر میتره
تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۵۷۵۲ - ۰۹۱۲۱۱۴۵۷۵۲
آدرس: درخت سبز پاساژ ارم غرفه ۲۴،۲۵
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۸
  
نام واحد: شرکتB&B
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۴۱۰۴
آدرس: مجتمع بساک غرفه ۱۰
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱۹
www  email
نام واحد: پارس تیما
تلفن: ۰۹۳۹۶۵۸۳۱۴۱ - ۰۹۱۲۶۵۸۳۱۴۱
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۲۰
  
نام واحد: پاریس پرده
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۵۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۷۴۷
آدرس: بازار هرمز غرفه N۲۸
گروه: ساختمان:تزئينات و دكوراسيون داخلي
۱ ۲ > >>
pardis ii H