ساختمان:تاسيسات حفاري

بانك اطلاعات مشاغل > ساختمان:تاسيسات حفاري

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۹ از مجموع ۹

۱
  
نام واحد: تامکو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۱۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۸۹
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۰۴
گروه: ساختمان:تاسيسات حفاري
۲
  
نام واحد: خدمات نفتی المنصوری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۷۳۳ - ۰۹۱۲۶۲۷۴۱۰۰
آدرس: شهرک صنعتی ۵ سوله ۵۶
گروه: ساختمان:تاسيسات حفاري
۳
  
نام واحد: شرکت COR
تلفن: ۰۹۱۳۷۴۱۸۷۹۵ - ۰۹۱۳۷۴۱۸۷۹۵
آدرس: شهرک صنعتی ۵ سوله ۵۵
گروه: ساختمان:تاسيسات حفاري
۴
  
نام واحد: شرکت ارابه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۷۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۲۹۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۸۶
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۵۴
گروه: ساختمان:تاسيسات حفاري
۵
  
نام واحد: شرکت حفاری شمال
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۷۹۳۴۴۴
آدرس: شهرک صنعتی۳ خیابان فن آوران ۶۵
گروه: ساختمان:تاسيسات حفاري
۶
  
نام واحد: شرکت دریاسازان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۰۲۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۹۱
آدرس: شهرک کارگاهی خیابان الماس کوچه عقیق قطعه ۳۵
گروه: ساختمان:تاسيسات حفاري
۷
  
نام واحد: شرکت پارس گلشن کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۹۳۹۳ - ۰۹۳۴۷۶۸۹۴۹۴
آدرس: درخت سبز تولید ارم غرفه ۴۹
گروه: ساختمان:تاسيسات حفاري
۸
  
نام واحد: َشرکت کانفت کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۹۱۱
آدرس: بازار هرمز غرفه S۱۱۷
گروه: ساختمان:تاسيسات حفاري
۹
  
نام واحد: کیان ترابر کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۹۱ - ۰۹۱۸۹۳۰۵۷۲۹
آدرس: شهرک کارگاهی خیابان سوم
گروه: ساختمان:تاسيسات حفاري
pardis ii H