ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني

بانك اطلاعات مشاغل > ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۵ از مجموع ۱۵

۱
  
نام واحد: بناسازان پارسیان
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۹۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۳۹۳
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۳ واحد۷
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۲
  
نام واحد: سعید کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۶۰ - ۰۹۱۷۱۹۸۹۵۸۵
آدرس: مجتمع خدماتی گلدیس طبقه اول غرفه ۱۱
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۳
  
نام واحد: شرکت آرمنیان
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۷۳۵ - ۰۹۱۳۱۲۶۵۵۶۹
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید فاز ۴ طبقه اول غرفه ۶۲
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۴
  
نام واحد: شرکت استحکام سازه
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۵۹۳۱ - ۰۹۳۶۳۸۰۱۴۵۶
آدرس: شهرک کارگاهی خیابان سوم
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۵
  
نام واحد: شرکت ایستا کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۶۷۰ - -
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۲ واحد ۲
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۶
  
نام واحد: شرکت تالین سازه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۳۳۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۵۹۶
آدرس: برج آنا طبقه هفتم واحد ۷۰
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۷
  
نام واحد: شرکت ثامن سازه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۴۰۵ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۷۶۶
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۰۱
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۸
  
نام واحد: شرکت شهرسازان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۱۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۷۳۷
آدرس: بازار پانیذ دفاتر اداری ۹
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۹
  
نام واحد: شرکت قهرمان سازه مهر کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۹۷۶۵ - ۰۹۱۲۸۱۵۲۶۵۱
آدرس: بازار هرمز - غرفه E۵
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۱۰
  
نام واحد: شرکت لیالی کیش
تلفن: ۰۷۶۴۹۳۱۴۱۷۱/۳ - ۰۹۳۹۷۳۹۸۸۸۶
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۱۱
  
نام واحد: شرکت پارت سازه کیش
تلفن: ۰۷۶۴۹۳۱۳۵۹۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۲۲۲
آدرس: فازصنعتی ۵ (۲۸ سوله) سوله ۲۰
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۱۲
  
نام واحد: شرکت پارسیان پاسارگاد سازه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۲۹ - ۰۹۱۲۱۲۷۰۳۳۳
آدرس: بازار هرمز غرفه s۱۰۸
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۱۳
  
نام واحد: شرکت پولاد راه کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۰۳۱۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۷۲
آدرس: شهرک کارگاهی قطعه ۱۲
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۱۴
  
نام واحد: شرکت کهن دژ کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۵۳۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۲۶۴
آدرس: بازار هرمز غرفه S۱۱۹
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
۱۵
www  email
نام واحد: شرکت یکتا نگین کیش
تلفن: ۰۷۶ ۴۴۴۵۰۶۰۱ - ۰۷۶ ۴۴۴۵۰۶۰۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۷۹۴
آدرس: برج آنا طبقه سوم واحد ۳۴
گروه: ساختمان: انجام كليه كارهاي ساختماني
pardis ii H