آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-دخترانه

بانك اطلاعات مشاغل > آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-دخترانه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۳ از مجموع ۳

۱
  
نام واحد: دبستان دخترانه شهید فکوری
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۸۱۲ - ۰۹۱۳۲۷۵۷۳۶۸
آدرس: پایگاه هوایی
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-دخترانه
۲
  
نام واحد: دبستان دخترانه فرهنگ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۲۹۶ - ۰۹۱۲۷۷۸۹۸۱۹
آدرس: صدف میدان گلستان
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-دخترانه
۳
  
نام واحد: دبستان دخترانه کوثر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۵۴۰ - ۰۹۳۶۰۶۶۴۲۱۸
آدرس: میرمهنا فازF پشت بازار پارس خلیج
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-دخترانه
pardis ii H