رستوران و كافي شاپ

بانك اطلاعات مشاغل > رستوران و كافي شاپ

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۲۰۴

۱
  
نام واحد: آبمیوه
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۲۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۵۲۰
آدرس: مرکز تجاری درب ورودی اصلی زیر پله برقی
گروه: رستوران و كافي شاپ
۲
  
نام واحد: آبمیوه توچال
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۱۹۸۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۹۸۶
آدرس: مرکز خرید گلستان غرفه ۱۶
گروه: رستوران و كافي شاپ
۳
  
نام واحد: آبمیوه توچال جزیره
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۷۵۱ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۹۸۶
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید گلستان غرفه ۱۶
گروه: رستوران و كافي شاپ
۴
  
نام واحد: آبمیوه سان ست
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۵۶۶۸۳ - -
آدرس: بازار پردیس ۲ طبقه هم کف غرفه ۱۹۰
گروه: رستوران و كافي شاپ
۵
  
نام واحد: آبمیوه نارون
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۶۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۶۵
آدرس: مرکز تجاری غرفه ۵۹۵ جنب میتا کیش
گروه: رستوران و كافي شاپ
۶
  
نام واحد: آشپزخانه آبی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۵۱۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۴۰۶
آدرس: فاز خدماتی F کوچه بابونه
گروه: رستوران و كافي شاپ
۷
  
نام واحد: آشپزخانه بابونه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۵۱۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۵۲۴
آدرس: فازF میرمهنا قطعه ۲۳۵
گروه: رستوران و كافي شاپ
۸
  
نام واحد: آشپزخانه حافظ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۳۳
آدرس: بازارچه خدماتی حافظ غرفه ۸
گروه: رستوران و كافي شاپ
۹
  
نام واحد: آشپزخانه حافظ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۳۳ - ۰۹۱۹۴۰۳۰۶۳۰
آدرس: ورودی بازارچه حافظ
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۰
  
نام واحد: آشپزخانه درخت سبز
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۳۱۹۱۹ - ۰۹۳۵۷۹۸۷۱۱۴
آدرس: درخت سبز صنعت دوم روبروی پاساز ارم
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۱
  
نام واحد: آشپزخانه سحر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۹۲۱۸ - ۰۹۱۲۴۲۳۹۵۲۳
آدرس: کمپ سحر
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۲
  
نام واحد: آشپزخانه سحر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۲۲۰
آدرس: مرکز خرید فاز ۴ صدف غرفه ۷
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۳
  
نام واحد: آشپزخانه سفره سبز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۷۶۱ - ۰۹۱۳۱۶۷۵۱۵۳
آدرس: مهستان طبقه همکف غرفه ۱۶
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۴
  
نام واحد: آشپزخانه شاندیز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۱۲۰۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۰۸۲۱
آدرس: نوار سیاحتی پشت خانه گستر
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۵
  
نام واحد: آشپزخانه شهر آفتاب
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۸۰۹ - ۰۹۱۲۳۹۴۳۳۷۴
آدرس: شهر آفتاب غرفه ۴
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۶
  
نام واحد: آشپزخانه شهر آفتاب
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۷۷۱۹ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۵۳۳
آدرس: بلوار پارس مجتمع شهر آفتاب
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۷
  
نام واحد: آشپزخانه شیراز
تلفن: ۰۹۱۷۳۳۹۲۰۷۷ - ۰۹۱۷۳۳۹۲۰۷۷
آدرس: فاز خدماتی گلدیس قطعه ۹
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۸
  
نام واحد: آشپزخانه صدف
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۲۲۰ - ۰۹۱۲۷۱۸۹۹۸۶
آدرس: شهرک صدف مرکز خرید فاز ۴ غرفه ۷
گروه: رستوران و كافي شاپ
۱۹
  
نام واحد: آشپزخانه مسجدامیر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۱۵۹ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۵۸۱
آدرس: بلوار اندیشه جنب مسجد امیر
گروه: رستوران و كافي شاپ
۲۰
  
نام واحد: آشپزخانه میتا کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۴۳۸۸ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۳۸۸
آدرس: هرمز فاز ۵ صنعتی سوله شماره ۴۰
گروه: رستوران و كافي شاپ
pardis ii H