دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش

بانك اطلاعات مشاغل > دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۸ از مجموع ۸

۱
  
نام واحد: تنگستان لیان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۷۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۴۳۱
آدرس: بازار زیتون غرفه ۳۴
گروه: دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش
۲
  
نام واحد: جهان دو چرخ کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۹۵۵۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۰۳۵
آدرس: ششصد دستگاه روبروی بیمارستان جنب نانوایی
گروه: دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش
۳
  
نام واحد: سپهر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۴۸۶ - ۰۹۱۷۱۸۳۳۴۰۳
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۴۶
گروه: دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش
۴
  
نام واحد: شتاب دو چرخ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۶۰۰۸ - ۰۹۱۹۵۲۱۷۶۵۵
آدرس: ساختمان فرهاد طبقه دوم واحد ۱۰
گروه: دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش
۵
  
نام واحد: شتاب دوچرخ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۶۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۵۹۹
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۷۵
گروه: دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش
۶
  
نام واحد: شرکت تنگستان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۷۴۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۵۵۴
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۴۴
گروه: دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش
۷
  
نام واحد: شرکت تنگستان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۴۷۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۵۵۴
آدرس: درخت سبز صنعت سوم قطعه ۶۸
گروه: دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش
۸
  
نام واحد: شرکت شتاب دوچرخ
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۰۸۴ - ۰۹۳۷۷۴۰۲۲۲۰
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۲
گروه: دوچرخه :توليد و يا پخش ،فروش
pardis ii H