دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات

بانك اطلاعات مشاغل > دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۹ از مجموع ۹

۱
  email
نام واحد: زیپو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۲۰ - ۰۹۱۲۱۲۴۵۶۶۹
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۱۲۰
گروه: دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات
۲
  
نام واحد: زیپو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۳۶۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۳۲۸
آدرس: بازار مروارید لاین آپادانا غرفه ۱۶۹
گروه: دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات
۳
  
نام واحد: زیپو طریق کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۷۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۵۶۹
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۷۲
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۸۴
گروه: دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات
۴
  
نام واحد: شناس کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۵۱۲ - ۰۹۳۹۲۰۷۳۱۲۱
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۱۱۴
گروه: دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات
۵
  
نام واحد: محمود
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۷۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۵۲۵۴
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۴۹
گروه: دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات
۶
  
نام واحد: محمودی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۰۸۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۰۸۶
آدرس: بازار پارس خلیج غرفه ۶۵
گروه: دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات
۷
  
نام واحد: محمودی
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۸۶۱۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۶۱۳
آدرس: بازار بهکیش غرفه ۲
گروه: دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات
۸
  
نام واحد: هالیدی
تلفن: ۰۹۳۵۳۸۹۶۰۰۰ - ۰۹۳۵۳۸۹۶۰۰۰
آدرس: هایپرمارکت غرفه ۱۲۷
گروه: دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات
۹
  
نام واحد: کاکوش
تلفن: ۰۹۳۹۰۳۸۸۴۴۵ - ۰۹۳۹۰۳۸۸۴۴۵
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف روبروی بانک صادرات
گروه: دخانيات :سيگار ،واردات و صادرات
pardis ii H