دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي

بانك اطلاعات مشاغل > دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۳ از مجموع ۱۳

۱
  
نام واحد: اکسیر ویتامین کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۴۵ - ۰۹۳۶۹۲۵۰۸۰۲
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۰۸
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۲
  
نام واحد: شرکت دلآرام دارو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۷۵۲ - ۰۹۱۳۱۱۸۵۶۹۷
آدرس: بازار مرجان غرفه ۶۱
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۳
  
نام واحد: فارما ویتامین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۸۳ - ۰۹۳۵۴۸۰۰۳۷۰
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۳۳
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۴
  
نام واحد: مهیار
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۳۲۹ - ۰۹۱۲۱۱۲۰۳۲۹
آدرس: بازار پانیذ طبقه همکف غرفه ۶۹
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۵
  
نام واحد: هربال فرمولا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۶۸ - ۰۹۱۲۴۴۹۹۱۲۶
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۸۶
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۶
  
نام واحد: هربال فرمولا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۶۳۳ - ۰۹۱۲۴۴۹۹۱۲۶
آدرس: بازار ونوس طبقه همکف غرفه ۴۵
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۷
  
نام واحد: هربال فرمولا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۷۲ - -
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه دوم غرفه ۱۶۷
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۸
  
نام واحد: هربال فرمولا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۷۹ - -
آدرس: بازار پردیس۲ طبقه اول غرفه ۱۱۱
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۹
  
نام واحد: هربال فرمولا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۷۲ - ۰۹۳۸۸۸۰۳۱۶۴
آدرس: هایپر مارکت غرفه ۱۱۹
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۱۰
  
نام واحد: ویتا استار کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۷۸ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۶۹۸
آدرس: بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۱۱
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۱۱
  
نام واحد: پارس ویتامین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۰۶ - ۰۹۱۲۱۱۳۷۸۶۴
آدرس: بازار پردیس۲ غرفه ۱۰۶
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۱۲
  
نام واحد: پارس ویتامین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۱۹ - ۰۹۱۲۷۱۴۱۲۸۲
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۷۸
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
۱۳
  
نام واحد: پارس ویتامین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۲۳ - ۰۹۱۲۷۱۴۱۲۸۲
آدرس: بازار پردیس۱ غرفه ۲۱
گروه: دارو:مكمل هاي غذايي و گياهي
pardis ii H