آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-پسرانه

بانك اطلاعات مشاغل > آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-پسرانه

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۴ از مجموع ۴

۱
  
نام واحد: دبستان پسرانه ابن سینا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۵۳۰ - ۰۹۱۷۱۰۰۲۲۷۳
آدرس: سفین خیابان سعید آبادی روبروی بانک صادرات
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-پسرانه
۲
  
نام واحد: دبستان پسرانه البرز
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۴۲۹۹۰ - ۰۹۱۵۵۲۰۱۷۷۹
آدرس: صدف خیابان کرمان خیابان دکتر حسابی
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-پسرانه
۳
  
نام واحد: دبستان پسرانه جمهوری اسلامی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۶۹۰۲۵ - ۰۹۱۷۱۶۶۰۷۱۹
آدرس: پایگاه هوایی
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-پسرانه
۴
  
نام واحد: دبستان پسرانه مولوی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۳۹۹ - ۰۹۱۰۷۰۸۹۱۷۷
آدرس: سفین فازAپشت هتل فانوس
گروه: آموزشي: آمادگي و دبستان دولتي-پسرانه
pardis ii H