حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)

بانك اطلاعات مشاغل > حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۱۷ از مجموع ۱۷

۱
  
نام واحد: آریا بندر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۵۱۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۵۷۷
آدرس: بندرگاه تجاری کانکس چهارم
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۲
  
نام واحد: شرکت برهان دریا
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۷۲۹ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۱۹۱
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۶ طبقه اول واحد ۲
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۳
  
نام واحد: شرکت حمل و نقل بین المللی ناو کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۷۲۶ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۵۳۳
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۳۰۸
آدرس: ساختمان فرهاد طبقه دوم واحد۸
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۴
  
نام واحد: شرکت حمل و نقل مافی ترابر کیش
تلفن: ۰۷۶۴۴۴۲۲۵۳۴ - ۰۹۱۷۸۴۸۸۹۷۹
آدرس: بندرگاه تجاری - پایانه کامیون ها - سوله های بازرگانی - کانکس ۷
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۵
  
نام واحد: شرکت خدمات دریایی فولاد بر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۸۸۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۰۷۳
آدرس: بازار هرمز غرفه w۱۱۰
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۶
  
نام واحد: شرکت راهدار کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۶۷۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۰۴۶
آدرس: بندرگاه تجاری جنب سوله ها کانکس سوم
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۷
  
نام واحد: شرکت فرا ساحل خاورمیانه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۵۹۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۸۹
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۸ واحد ۷
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۸
  
نام واحد: شرکت مافی ترابر کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۵۳۴ - ۰۹۱۷۸۴۸۸۹۷۹
آدرس: بندرگاه تجاری کانکس ششم
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۹
  
نام واحد: شرکت ورک من
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۲۵ - ۰۹۱۹۴۸۸۱۶۱۸
آدرس: بلوار ایران ساختمان ایساکو
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۱۰
  
نام واحد: شرکت پیشتازان دریای کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۱۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۴۹
آدرس: بازار هرمز غرفه N۱۰۸
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۱۱
  
نام واحد: شرکت کشتیرانی مطاف کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۶۳۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۵۳۰
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۸ طبقه دوم واحد۸
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۱۲
  
نام واحد: شرکت کشتیرانی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۷۶۷ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۹۲۰
آدرس: مجتمع اداری پارس بلوک ۱۶ طبقه دوم
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۱۳
  
نام واحد: شرکت کشتیرانی کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۷۶۷/۹ - ۰۹۳۴۷۶۹۹۹۲۰
آدرس: خیابان سنایی روبروی مسجد حضرت امیر ساختمان کشتیرانی
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۱۴
  
نام واحد: شرکت کیش فلامینگو
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۲۵۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۷۵۹
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۳ واحد ۳
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۱۵
www  email
نام واحد: عمران تجارت کیومرث
فکس: ۰۲۱۸۹۷۸۷۳۸۶
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۱۶
  
نام واحد: کشتیرانی موج روان اروند
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۷۷۹
آدرس: پایانه باربری بندرگاه کانکس دوم
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
۱۷
  
نام واحد: کیش مارین
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۳۵۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۳۰۳
آدرس: بلوار ایران مجتمع اداری بندرگاه بلوک ۲۷
گروه: حمل و نقل بين المللي: :كالا و بار-دريايي(كشتيراني)
pardis ii H