چوب: مصنوعات چوبي

بانك اطلاعات مشاغل > چوب: مصنوعات چوبي

  
جستجو در:

نمایش ۱ تا ۲۰ از مجموع ۳۹

۱ ۲ > >>
۱
  
نام واحد: آجین چوب
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۲۳۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۸۹۸
آدرس: درخت سبز صنعت ۵ بلوک بختیاری
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۲
  
نام واحد: امیر
تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۴۳۵۳
آدرس: مجتمع بساک طبقه اول غرفه ۲۲
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۳
  
نام واحد: جهان چوب
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۵۳۵۰ - ۰۹۱۲۱۴۶۵۲۸۹
آدرس: درخت سبز صنعت دوم پاساژ تولید ارم غرفه ۴۴،۴۵
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۴
  
نام واحد: زیبا نمای کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۴۸۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۴۸۵۰
آدرس: درخت سبز پاساز تولید ارم غرفه ۴
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۵
  
نام واحد: شرایتون دیزاینر
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۵۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۲۱۹
آدرس: بازار هرمز غرفه w۱۰۲،w۱۰۳
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۶
  
نام واحد: شرکت آرا چوب کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۱۴۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۳۴۶
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۱۲۱
آدرس: درخت سبز صنعت ۵ قطعه ۹۵
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۷
  
نام واحد: شرکت افراکاران کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۹۶۵ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۹۶۵
آدرس: درخت سبز صنعت ۵ قطعه ۳۹
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۸
  
نام واحد: شرکت الکا چوب کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۷۱۴ - ۰۹۳۴۷۶۸۳۰۵۹
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۲۷
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۹
  
نام واحد: شرکت خانه چوب کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۲۴۷۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۲۴۷۴
آدرس: درخت سبز صنعت ۷ قطعه MA۸۴
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۰
www  
نام واحد: شرکت صنایع چوب کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۲۹۳ - ۰۹۳۴۷۶۹۱۸۵۵
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۵۵۵
آدرس: شهرک صنعتی فاز۵ سوله ۲۱،۲۲
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۱
www  email
نام واحد: شرکت صنایع چوبی خانه پرداز امید کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۶۱۲ - ۰۹۳۴۷۶۹۵۴۰۷
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۶۱۳
آدرس: درخت سبز صنعت ۶ قطعه MA۱۲
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۲
  
نام واحد: شرکت صنایع چوبی نیدشت کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۷۷۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۲۵۲
آدرس: درخت سبز صنعت ۷ سوله چوبی
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۳
  
نام واحد: شرکت مدرن سازان کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۶۸۷ - ۰۹۳۴۷۶۸۱۹۹۴
آدرس: درخت سبز صنعت پنجم
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۴
  
نام واحد: شرکت نامدار چوب سازان کیش
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۰۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۴۱۰۴
آدرس: درخت سبز پاساژ تولید ارم غرفه ۲۷
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۵
  
نام واحد: شرکت پرشین راش کیش
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۸۸۶ - ۰۹۳۴۷۶۸۷۷۴۹
آدرس: درخت سبز صنعت۳ قزعه K۱۷
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۶
  
نام واحد: شرکت کهن چوب سازه
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۰۹۲ - -
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۰۹۳
آدرس: درخت سبز صنعت ۲ قطعه ۴۳
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۷
  
نام واحد: صنایع MDF حبیبی پور
تلفن: ۰۹۳۴۷۶۹۷۶۰۰ - ۰۹۳۴۷۶۹۷۶۰۰
آدرس: درخت سبز صنعت دوم
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۸
  
نام واحد: صنایع چوب خسروی
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۳۰ - ۰۹۳۴۷۶۸۲۶۱۱
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۹۳۳
آدرس: بازار هرمز غرفه ۲۲۴،۲۲۶
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱۹
  
نام واحد: صنایع چوب فلز شفق
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۲۹۱۴ - ۰۹۳۴۷۶۹۳۲۸۰
آدرس: سفین قدیم جنب تجارتخانه جنوب خیابان ۵
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۲۰
  
نام واحد: صنایع چوب مریم
تلفن: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۵۶۱ - ۰۹۳۴۷۶۹۸۱۳۸
فکس: ۰۷۶۴ ۴۴۳۳۵۶۱
آدرس: درخت سبز صنعت پنجم
گروه: چوب: مصنوعات چوبي
۱ ۲ > >>
pardis ii H