درباره کیش جزیره کیش کیش

  درباره جزیره کیش

  طبیعت کیش

  تفریحات و دیدنی های کیش

  هتل های کیش
مراکز تجاری و  بازارهای کیش

  رستوران و کافی شاپ کیش

  تاکسی در کیش
  اجاره اتومبیل در کیش

  جشنواره های کیش

  کنسرت های کیش

  سفر زمینی به کیش

  قوانین گمرکی کیش

  ساعت کاری در کیش

  مراکز درمانی کیش

  بانک های کیش

  تلفن های ضروری کیش

دانشگاه های کیش
نقشه کیش
سفر با هواپیما

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

بانک های کیش

 

 

بانک آینده ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۰۵۳ بلوار سنایی مجتمع بانکها ساختمان BO۱۳۰ طبقه اول
بانک آینده ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۱۱۰ روبروی هایپرمارکت ویلاهای مروارید
بانک آینده ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۷۶۲ مجتمع بانکها طبقه فوقانی بانک گردشگری
بانک اقتصاد نوین ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۱۲-۱۵ مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۷۱
بانک انصار باجه سرمایه گذاری ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۴۹۷ بلوار ایران شرکت سرمایه گذاری
بانک انصار شعبه پردیس ۱ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۷۱۳ بازار پردیس۱ غرفه ۷۰
بانک انصارشعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۱۳۰ بازار ونوس طبقه اول غرفه ۸۲،۸۳
بانک ایران زمین شعبه پردیس ۲ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۱۸ بازار پردیس۲ طبقه همکف غرفه ۲۸
بانک ایران زمین شعبه گلستان ۰۷۶۴ ۴۴۴۰۵۱۸ مرکز خرید گلستان
بانک ایران زمین شعبه مرکز تجاری ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۶۹۰ بازار مرکز تجاری
بانک ایران زمین شعبه هرمز ۰۷۶۴ ۴۴۵۱۶۸۰ بازار هرمز غرفه N۳۶
بانک پارسیان باجه فردوسی ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۴۸۰-۱ روبروی بازار پانیذ ویلاهای مروارید
بانک پارسیان شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۸۵۱-۳ خیابان سنایی روبروی بانک ملی
بانک پاسارگاد ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۵۳۱ مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۱۷
بانک تجارت باجه بندرگاه ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۵۵ بندرگاه گمرک
بانک تجارت باجه سازمان ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۷۸۸ سازمان منطقه آزاد کیش
بانک تجارت باجه سفین ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۳۷ روبروی بازار عربها
بانک تجارت باجه صدف ۰۷۶۴ ۴۴۵۳۶۰۴-۵ برج صدف طبقه سوم واحد ۳۰۱
بانک تجارت شعبه پردیس ۱ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۷۴-۸۴ بازار پردیس ۱ غرفه ۱
بانک تجارت شعبه مرکز تجاری ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۳۹۷ بازار مرکز تجاری
بانک تجارت شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۶۲۲ خیابان سنایی
بانک تجارت شعبه ونوس ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۳۵۴ بازار ونوس
بانک تجارتی ایران و اروپا ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۵۹۰-۳ جزیره کیش خیابان سنایی
بانک توسعه تعاون ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۸۳۵-۳۹ میدان سنایی خیابان سنایی نبش بلوار اندیشه
بانک توسعه صادرات ایران ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۷۹۶-۹ روبروی بازار پردیس ۱
بانک دی ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۵۵ بازار مرکز تجاری غرفه ۱۷۰ و ۱۹۸
بانک رفاه شعبه الماس ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۹۵۰ سفین بلوار نیایش مجتمع بانک رفاه
بانک رفاه شعبه پانیذ ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۸۸۱ بازار پانیذ نبش درب ورودی
بانک رفاه شعبه پردیس۱ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۱۴-۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۳۳ پردیس۱ غرفه ۲۴
بانک رفاه شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۶۱۲ بلوار سنایی مجتمع بانکها جنب بانک ملی
بانک سامان ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۶۱ بازار مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۶۵
بانک سپه شعبه پردیس۱ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۹۱ بازار پردیس۱ غرفه ۴۰
بانک سپه شعبه مرجان ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۴۱-۴ بازار مرجان
بانک سپه شعبه مروارید ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۵۱۰-۱۴ مجتمع بانکها جنب بازار مروارید
بانک سپه شعبه مرکز تجاری ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۲۷۹-۸۷ مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۸۴
بانک سپه شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۴۳۰-۲ روبروی بازار پردیس۱
بانک سینا ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۲۹۰-۳ برج مالی آنا طبقه همکف
بانک شهر ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۸۳۳-۵ بازار پردیس۲ طبقه همکف غرفه ۳
بانک صادرات شعبه آب و برق ۰۷۶۴ ۴۴۲۲۴۰۶ بلوار ایران نبش اداره آب و برق
بانک صادرات شعبه پردیس ۲ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۵۲۲ بازار پردیس ۲ طبقه هم کف
بانک صادرات شعبه پردیس۱ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۲۱۷-۱۹ بازار پردیس۱ غرفه ۵۳
بانک صادرات شعبه زیتون ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۱۹۵-۶ بازار زیتون بازارچه لاوان غرفه ۴۳
بانک صادرات شعبه مرجان ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۱۶ بازار مرجان
بانک صادرات شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۵۳۱ میدان امیر کبیر ساختمان بورس
بانک صادرات شعبه میرمهنا ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۰۱۷ سفین میدان لارک
بانک صنعت و معدن ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۶۷۱-۴ برج مالی آنا طبقه همکف
بانک قوامین شعبه پردیس ۱ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۶۵ بازار پردیس۱ غرفه ۶۸
بانک قوامین شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۴۲۴ بازار مروارید مجتمع بانک ها واحد ۳
بانک گردشگری ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۳۸۱ مجتمع بانکها خیابان سنایی
بانک مسکن شعبه ارزی ونوس ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۲۲۲ بازار ونوس
بانک مسکن شعبه پردیس ۲ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۶۳۲ بازار پردیس ۲ طبقه اول واحد ۱۰۳
بانک مسکن شعبه سفین ۰۷۶۴ ۴۴۳۵۰۲۱ فاز خدماتی سفین غرفه ۴۸
بانک مسکن شعبه مرکزتجاری ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۴۲۷ مرکز تجاری طبقه همکف غرفه ۶۸
بانک مسکن شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۵۷۰ بلوار سنایی جنب بانک تجارتی ایران و اروپا
بانک ملت باجه بیمارستان ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۸۰۳ بیمارستان کیش
بانک ملت شعبه بورس کالا ۰۷۶۴ ۴۴۵۳۵۴۰ برج صدف
بانک ملت شعبه پردیس ۲ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۶۱ بازار پردیس ۲
بانک ملت شعبه پردیس۱ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۰۱۲ بازار پردیس۱ غرفه ۲۹/۲۸
بانک ملت شعبه عربها ۰۷۶۴ ۴۴۳۱۸۶۸ بازار عربها
بانک ملت شعبه مرکز تجاری ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۸۱ بازار مرکز تجاری
بانک ملت شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۹۲۲ خیابان سنایی
بانک ملی شعبه پردیس ۱ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۴۸۴ بازار پردیس ۱ غرفه ۱۰۰
بانک ملی شعبه پردیس ۲ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۳۴۷ بازار پردیس ۲ نبش درب جنوبی
بانک ملی شعبه عربها ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۷۰۰ بازار سفین غرفه ۲۴
بانک ملی شعبه فرودگاه ۰۷۶۴ ۴۴۴۳۹۷۲ فرودگاه بین المللی کیش
بانک ملی شعبه مرجان ۰۷۶۴ ۴۴۶۶۱۷۰ بازار مرجان غرفهB۱۸
بانک ملی شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۹۰۴ بلوار سنایی مجتمع بانکها
بانک ملی شعبه ونوس ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۴۸۴ بازار ونوس غرفه ۳۳،۳۴
بانک ملی شعبه ونوس ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۴۸۴ بازار ونوس غرفه ۳۳،۳۴
بانک کارآفرین ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۷۶۷-۸ برج مالی آنا(بورس)طبقه اول واحد ۲۳
بانک کشاورزی شعبه پردیس ۲ ۰۷۶۴ ۴۴۵۶۱۲۹ پردیس ۲ طبقه همکف واحد ۱۰۳
بانک کشاورزی شعبه عربها ۰۷۶۴ ۴۴۳۰۴۹۴ سفین میدان لارک
بانک کشاورزی شعبه مرکزی ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۲۱۷۰-۱ بازار مرکز تجاری طبقه همکف
بانک کشاورزی شعبه ونوس ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۴۵۱ بازار ونوس غرفه ۸۵
پست بانک ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۰۹۱ ویلاهای مروارید روبروی پانیذ
شرکت آرین ارتباط نوین کیش ۰۷۶۴ ۴۴۵۵۸۹۳ مجتمع پادنا غرفه CG۳۲
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ۰۷۶۴ ۴۴۵۲۱۴۳ بازار مرکز تجاری طبقه اول غرفه ۷۷
شرکت واسپاری سپهر پارس ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۸۳۹ بازار زیتون طبقه دوم واحد ۲ اداری
شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۰۷۶۴ ۴۴۲۱۶۶۱ بازار زیتون طبقه اداری واحد ۱۰
صندوق اندوخته جامعه بازاریان ۰۷۶۴ ۴۴۲۵۷۷۰-۱ بازار ونوس طبقه اول غرف ۲۷۰
موسسه ثامن الائمه -شعبه ویلاهای مروارید ۰۷۶۴ ۴۴۲۳۰۶۰ ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت
موسسه ثامن الائمه-شعبه سفین ۰۷۶۴ ۴۴۳۴۰۹۵ میدان لارک جنب بانک تجارت
موسسه مالی اعتباری توسعه ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۵۳۰-۳۵-۰۷۶۴ ۴۴۵۸۵۳۶ مروارید مجتمع بانکها واحد ۵
موسسه مالی اعتباری ریحانه گسترمشیز ۰۷۶۴ ۴۴۲۴۲۳۴ بازار زیتون غرفه
موسسه مالی اعتباری مهر ۰۷۶۴ ۴۴۵۸۵۸۰-۵ جنب بازار مروارید مجتمع بانکها
موسسه مالی اعتباری میزان ۰۷۶۴ ۴۴۲۰۲۵۱ ویلاهای مروارید غرفه ۷۱۱

 

pardis ii H